Close

Megosztás & Könyvjelző

Hawaiian Tropic Megosztás

* A kötelező mezőket jelöli

Küldje el egy barátjának


Hawaiian Tropic TM Est. 1969

Használati feltételek,
szabályozások

Weboldal felhasználás / feltételek

Jelen dokumentum az Ön és az Energizer Csoport között viszonyt szabályozza, amennyiben igénybe veszi online szolgáltatásunkat.

Szolgáltatási feltételek

Az alábbi felhasználási feltételekkel nyújtjuk szolgáltatásainkat. Használat előtt kérjük, olvassa el a felhasználási feltételeket. A Szolgáltatás igénybevételével ön egyetért és magára nézve kötelezőnek tekinti az alább részletezett felhasználási feltételeket, melyeket rendszeresen frissítünk. Továbbá, ha különleges szolgáltatásokat használ, vagy játékra jelentkezik, el kell fogadnia az ott alkalmazott irányelveket és szabályokat melyeket az adott helyen közzétettünk. Jelen dokumentum minden irányelvet és szabályt hivatkozás formájában magában foglal. Fenti irányelvek és szabályok, illetve a felhasználási feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén az egyedi irányelveket és szabályokat kell érvényesnek tekinteni. Ha nem szeretné magára nézve kötelezőnek elfogadni a felhasználási feltételeket, kérjük ne használja a Szolgáltatást.

1. Definíciók

A "Szerződés" a jelen megállapodást jelenti;

"Információ"

a weboldalon keresztül átadott összes anyagot jelenti;

"Regisztrációs űrlap"

azt az űrlapot jelenti, melynek kitöltése elengedhetetlen ahhoz, hogy hírleveleket kaphasson, részt vegyen bármelyik Energizer Csoport által szervezett játékon és/vagy regisztráljon bármely más okból;

"Regisztrációs információ"

az összes általunk bekért személyes információt jelenti, amennyiben a felhasználó regisztrál a Weboldalon és/vagy jelentkezik az egyik Energizer Csoport online játékára, vagy egyéb okból regisztrál;

"Szolgáltatás"

a jelen weboldalon keresztüli, általunk, önnek nyújtott információ elérését jelenti; A

"mi", "minket", "miénk"

az Energizer Group Ltd, Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, Bucks HP13 6EJ -t jelenti;

"Weboldal"

a www.energizer-eu.com weboldalt jelenti;

"ön", "öné"

a Szolgáltatás igénybevevőjét, tehát önt jelenti.

A Szolgáltatás "létező" és "elérhető" alapon biztosított, de nem garantálhatjuk, illetve nem állítjuk, hogy gyorsaságra vonatkozó garanciát biztosítunk a Szolgáltatással kapcsolatban, beleértve, de nem korlátozva az idevonatkozó garanciát a teljességre, pontosságra vonatkozó körülményekre és az elégséges minőségre, illetve az alkalmasságot a különleges elképzelések miatt, amelyekre ezáltal maximálisan kiterjed a törvény szabta engedélyezés.

A Szolgáltatás "létező" és "elérhető" alapon biztosított, de nem garantálhatjuk, illetve nem állítjuk, hogy gyorsaságra vonatkozó garanciát biztosítunk a Szolgáltatással kapcsolatban, beleértve, de nem korlátozva az idevonatkozó garanciát a teljességre, pontosságra vonatkozó körülményekre és az elégséges minőségre, illetve az alkalmasságot a különleges elképzelések miatt, amelyekre ezáltal maximálisan kiterjed a törvény szabta engedélyezés.

El kell fogadnia, hogy: (a) technikailag lehetetlen, hogy a Szolgáltatás hibamentes legyen, így ezt nem tudjuk garantálni; (b) a hibák a Szolgáltatás átmeneti elérhetetlenségéhez vezethetnek; (c) a Szolgáltatás használata során letöltött oldalak pontatlanságokat, és nyomdai hibákat is tartalmazhatnak; (d) a Szolgáltatás működtetése során az ellenőrzésünkön kívüli hatások befolyásolhatják az állapotát és teljesítményét, beleértve pl. a korlátlan adatforgalmat és telekommunikációs kapcsolatokat ön és mi közöttünk, vagy a hálózat többi szereplője között, illetve közöttünk és más rendszerek és hálózatok között.

Tudomásul kell vennie továbbá, hogy bizonyos információk, pl. egy harmadik féltől beszerzett szoftver megbízhatóságát nem szavatolhatjuk, tehát az ilyen információkra kezességet nem vállalunk.

Egy másik weboldalra mutató link kizárólag az ön kényelme miatt van. Ha használ egy ilyen linket, elhagyja a Weboldalt. Nem tudjuk megvizsgálni az összes kapcsolódó weboldalt, és nem tudjuk ellenőrizni, sem felelősséget vállalni ezen weboldalak, tartalmuk, illetve elérhetőségük iránt. Nem hitelesítettük, illetve képviseljük ezeket az oldalakat, sem tartalmukat, illetve semmilyen következményt nem vállalunk, melyet ezen oldalak használata során kap. Ha mégis úgy dönt, hogy használ egy másik weboldalra mutató linket, saját felelősségére megteheti.

3. A felelősség korlátozása

Ön elfogadja, hogy a halált, illetve a személyes sérüléseket okozó esetleges gondatlanságunkat, vagy egyéb más törvény által ki nem zárható felelősségünket kivéve, jelen szerződéssel nem vagyunk felelősek szerződésen kívüli károkozásért, gondatlanságért, törvényen alapuló kötelességért vagy egyéb veszteségért, illetve akármilyen felmerülő vagy bármilyen más szerződéssel kapcsolatos dolog miatt vagy a Szolgáltatás, weboldal (vagy egyéb linkelt kapcsolatú weboldallal kapcsolatban) vonatkozásában korlátozás nélküli üzleti veszteségért vagy üzleti károkozásért, üzleti információvesztésért, illetve egyéb anyagi veszteségért.

4. Biztosított jogok / korlátozott jogok

Az információkat nem üzleti céllal, kizárólag saját felhasználásra szolgáltatjuk, és ilyen céllal letölthetők egy számítógép merevlemezére. Az információkat más célra nem szabad felhasználni, publikálni, sokszorosítani, vagy továbbadni az írásos engedélyünk nélkül. Ez alatt értjük az anyagok, vagy az Információból származtatott anyagok részünkre való eljuttatásának/ feltöltésének lehetőségét is. Amennyiben részünkre bármilyen anyagot elküld vagy feltölt, azzal számunkra az anyaggal kapcsolatban teljes körű, visszavonhatatlan, világszerte gyakorolható és szerzői jogdíjmentes használatot biztosít az anyag vagy annak egyes részeinek használatára, beleegyezik abba, hogy azt bármely médiában, bármilyen módon megjelentessük. Ezen felül az ilyen anyagokkal szembeni bármely jogáról lemond. Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem sokszorosítja az innen származó munkákat, nem próbálja meg bármilyen módon megfejteni annak kódját, nem adja el, adja át, szerez meg az információ felett gyakorolható jogokat, kivéve, ha azt bármely hatályos törvény megengedi.

5. Felhasználó

A Szolgáltatást kizárólag önnek nyújtjuk, személyes használatra. Ezzel vállalja, hogy nem használja:

  1. bármilyen törvényellenes szándékkal;
  2. oly módon, mely a Szolgáltatás megszakítását, sérülését eredményezi , rontja annak hatékonyságát, illetve, a funkcionalitását gyengíti
  3. bármilyen módon, mely más felhasználó számítógépében kárt okozhat;
  4. bármilyen vírus, ártalmas fájl, vagy program feltöltésére, vagy küldésére;
  5. olyan anyagok továbbítására, vagy feltöltésére, melyek rágalmaznak, megbotránkoztatnak, rasszisták, vulgárisak, vagy becsületsértők, szemérmetlenek, vagy fenyegetőek, vagy bármilyen módon sérelmet okozhatnak, felzaklatnak, vagy feleslegesen nyugtalanságot okozhatnak;
  6. fenyegető, titkos, felzaklató, becsmérlő, vagy bármilyen más szándékkal, illetve személyes információk gyűjtésére, tárolására mellyel zavarja a felhasználóinkat;
  7. olyan viselkedés esetén, amelynek erőszakos következménye lehet vagy személy által elkövetetett szabálytalanság a Vállalat vagy a Cég jogai ellen (beleértve, de nem korlátozva a szerzői jogokat vagy a bizalmas adatokat);
  8. bármilyen anyag nyilvánosságra hozatala, hirdetés és/vagy reklám a Vállalatunk írásos engedélye nélkül, hacsak más, a Szolgáltatást használó nem rendelkezik speciális kérelem alapján másként;
  9. hamis személyazonossággal félrevezető magatartást tanúsítani pl. egy üzenet feladójának, vagy forrásának beállítani magát, beleértve az Energizer Csoport összes dolgozóját, menedzserét, segítőjét, vagy más felhasználókat; vagy
  10. jogosulatlan hirdetést, promóciós anyagokat, körlevelet, szemétlevelet, piramis játékra buzdító levelet, magát másolni képes, illetve bármilyen kéretlen levelet továbbítani, küldeni, feltölteni, vagy bármilyen módon elérhetővé tenni.

Azonban, mivel Szolgáltatás közben mi nem ellenőrizzük az ön és mások számítógépe közötti adatforgalmat, nem garantálhatjuk a tartalmak helyességét, épségét, vagy minőségét. Tudatában kell lennie, hogy miközben használja a Szolgáltatásunkat, lehetséges, hogy külső támadásnak, vagy kellemetlenségnek lesz kitéve.

Semmilyen körülmények között nem vállaljuk a felelősséget azokért a tartalmakért, illetve károkért, melyek a Szolgáltatás elérés, postázás, vagy másfajta használata során keletkeznek. El kell fogadnia, hogy mi nem tudjuk kimutatni, vagy előrevetíteni az Ön vagy más felhasználó által csatolt, küldött tartalmat, de jogilag lehetőségünk van arra, hogy (de nem kötelezettség) visszautasítsunk bármilyen tartalmú továbbítani kívánt tartalmat Szolgáltatásunk által.

6. Kártalanítás

A felhasználó felvállalja, hogy abban az esetben, ha a felhasználónak bármilyen jellegű követelése, joga, vagy tevékenysége a szolgáltatás más felhasználója ellen irányul, akkor ezen követeléseket egyénileg kell megtennie, és bennünket emiatt felelősség nem terhel. A felhasználó köteles megvédeni és kártalanítani bennünket bármilyen jellegű követeléssel, felelősségrevonással, rongálással kapcsolatban, illetve különböző költségekkel –beleértve a jogi költségeket is- szemben, amelyek ezen szerződés megszegéséből, vagy a weboldal használatából fakadnak. A felhasználó elismeri, hogy a weboldalon közzétett információk és programok tartalmára vonatkozó ellenőrzési lehetőségünk korlátozott, illetve nem áll módunkban megvizsgálni azt, hogy a felhasználók hogyan használják a szolgáltatást. A felhasználó beleegyezik abba, hogy teljes mértékben kártalanít bennünket bármilyen - a szolgáltatás használatából fakadó - követelés vagy jogi eset ellenében, amelyet harmadik személy nyújt be ellenünk.

7. Szellemi tulajdon

Tudomásul kell vennie, hogy a szolgáltatásban szereplő minden szerzői jog, márka és egyéb szellemi tulajdon a tulajdonunkban, vagy az engedélyezőink tulajdonában marad, és semmilyen körülmények között nem lehetséges a fenti szellemi tulajdonok tulajdonjogának átruházása az ön részére.

8. Felfüggesztés és megszüntetés

Fenntartjuk a jogot, hogy azonnal felbontsuk a szerződést és/vagy felfüggesszük a szolgáltatás elérését, amennyiben megszegi jelen dokumentumban rögzített felhasználási feltételeket.

9. Játékok

Amennyiben jelentkezik bármely játékunkra, pontosan tájékoztatjuk a részvételi szabályokról és/vagy korlátozásokról. Kérjük jelentkezés előtt figyelmesen olvassa el ezeket.

10. Felhasználói adatvédelem

Az adatvédelmi irányelveink információkat tartalmaznak az adatvédelmünk, illetve a regisztrációs információk kezeléséről, továbbá bármilyen személyes információ kezeléséről, mely összefüggésbe hozható önnel, illetve a szolgáltatás használata során begyűjtött adatokkal. Adatvédelmi szabályainkkal kapcsolatban kérdéseit, megjegyzéseit a következő email címre küldje: EuropeW@energizer.com

11. A felhasználási feltételek és a szolgáltatás megváltoztatása

Fenntartjuk a jogot, hogy egyoldalúan megváltoztassuk a felhasználási feltételeket. A változtatásokat jelen dokumentumban esszük közzé. Amennyiben a változtatás után is használja szolgáltatásainkat, azt úgy értjük, hogy elfogadja változtatásainkat. Kérjük, hogy időnként bizonyosodjon meg róla, hogy megváltozott-e ez a szerződés. Ha nem ért egyet a megváltoztatott felhasználási feltételekkel, kérjük azonnal hagyja abba a szolgáltatás használatát. Szintén fenntartjuk a jogot arra, hogy időről-időre változtassuk és fejlesszük a szolgáltatást.

12. Elválaszthatóság

A Szerződés minden vonatkozása, amely kizárja vagy limitálja a felelősségek feloszlását, külön vizsgálandó. Ha alkalmazása vagy használata során valamely vonatkozás nem alkalmazható vagy nem betartható, attól a többi vonatkozás érvényben marad, kivéve akkor, ha a törvények máshogyan rendelik el.

13. Nincs elállás

Nincs szerződéstől való elállás általunk, amennyiben elállásként értelmezhető bármilyen korábbi vagy leendő határozat megszegése.

14. Törvény és törvénykezés választása

Ez a szerződés az Egyesült Királyság által írt törtvények alapján íródott és ezáltal az angol bíróságok által kezelendő illetékességük. Az utolsó módosítás 2008. december 9-én történt.